Nha Khoa BF tham dự chương trình “Mừng ngày bố mẹ” với Hội Phụ nữ Hàn Quốc tại TP. HCM – B.F. Dentistry
 

Story Nha Khoa BF tham dự chương trình “Mừng ngày bố mẹ” với Hội Phụ nữ Hàn Quốc tại TP. HCM

06/06/2018

Hôm qua chính là “Ngày của bố mẹ”

“Ngày của bố mẹ” là ngày quan trọng mà chúng ta thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ, nha khoa BF cũng đã góp một món quà nho nhỏ như lời cảm ơn gửi đến các bố mẹ đang sinh sống tại TP. HCM

Nơi diễn ra sự kiện – Nhà hàng BBQ GANGNAM

Được biết, nhà hàng BBQ GANGNAM đã tài trợ một bữa tiệc cho các bố mẹ, xin cảm ơn rất nhiều!

 

호치민한인여성회 주최 “어버이날 행사” _ 강남BBQ후원

B . F . Dentistry는 우리 어르신들의 치아 건강을 위해 “일반 스케일링” 바우처를 후원하였습니다🙂

 

 

이렇게 한인여성회에서 뜻깊은 행사를 마련하고, 우리 BF치과도 함께 할 수 있어서 기뻤네요🙂

고생하신 한인여성회 여러분 감사합니다.

우리 어르신들, 타국에서 맞이하는 어버이날이지만 만수무강하시길 바랍니다~

 

TOTAL DENTAL CARE & BEAUTY ESTHETIC GROUP BF dentistry – all rights reserved.