Dự án BF – B.F. Dentistry
 

Dự án BF

Thế kỷ 21, khu vực ASEAN đang được chú ý trên toàn thế giới.
Trong số đó, Việt Nam là một đất nước nổi bật nhất.
Chính là nơi mà công ty BF của chúng tôi lựa chọn và phát triển.

Với thành quả chuẩn bị đầy khó khăn trong những năm vừa qua, TOTAL DENTAL CARE & BEAUTY ESTHETIC GROUP (Tập đoàn tổng hợp về chăm sóc răng miệng và thẩm mỹ làm đẹp), BF dentistry đã được thành lập ngay tại thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm về văn hóa, kinh tế của Việt Nam.

Với 150 ngàn kiều bào Hàn Quốc, 500 ngàn người nước ngoài, 10 triệu người dân Thành phố
Hồ Chí Minh, và sau này cùng với 100 triệu người dân đang sinh sống ở Việt Nam, nơi đây sẽ là bước đệm để công ty của chúng tôi cùng với ASEAN, phát triển nhanh chóng.

TOTAL DENTAL CARE & BEAUTY ESTHETIC GROUP BF dentistry – all rights reserved.