Bác sĩ nha khoa – B.F. Dentistry
 

Bác sĩ nha khoa

http://bfdentistry.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/고범진.jpg

Ko Bumjin

Tổng Giám đốc phòng khám

Bác sĩ nha khoa Hàn Quốc,
Tốt nghiệp đại học Nha khoa trực thuộc Trường đại họcDankook,
Theo học Cao học đại học Nha khoa trẻ em trực thuộc Trường đại họcDankook
Làm việc tại Khoa nha trẻ em tại bệnh viện Nha khoa Trường đại họcDankook,
Là thành viên chính thức của Hiệp hội Bác sĩ Nha khoa Hàn Quốc,
Là thành viên Hội khoa học Nha khoa trẻ em Hàn Quốc
Chủ tịch thứ 28 của hội  sinh viên đại học Nha khoa trực thuộc Trường đại họcDankook
Ủy viên điều hành kì 6 hội liên hiệp sinh viên đại học nha khoa, học viên cao học chuyên ngành nha y học toàn quốc
Giám đốc phòng khám nha khoa The 9 Promise,
Giám đốc đại diện phòng khám nha khoa Pyungchon Kizwell,
Bác sĩ tình nguyện ờ phòng khám Nha khoa Purme trực thuộc The Purme Foundation,
Bác sĩ tình nguyện phục vụ y tế chương trình “Nụ cười viễn xứ” của The Purme Foundation,
Bác sĩ tình nguyện ở khoa Nha khoa bệnh viện PURME Foundation NEXON Children’s Rehabilitation,
Diễn giả về Nha khoa trẻ em ở DLC Seminar.

http://bfdentistry.com.vn/wp-content/uploads/2020/03/김준형.jpg

Kim Jun Hyung

Giám đốc bệnh viện

Bác sĩ nha khoa Hàn Quốc
Tốt nghiệp đại học Nha khoa Trường đại họcKyunghee
Chủ tịch thứ 23 của KAPHD (Hiệp hội bác sỹ y tế cộng đồng Hàn Quốc)
Nguyên Quản lý hành chính  Hội khoa học nha khoa thẩm mỹ
Nguyên Quản lý Ban thông tin Hội khoa học Implant Răng – Hàm – Mặt – viết tắt: KAOMI)
Nguyên Quản lý đối ngoại Hội nha sỹ Quận SeoCho
Nguyên Quản lý tư liệu Hội nha sỹ Quận SeoCho
Nguyên Đại biểu Hiệp hội Bác sĩ Nha khoa thành phố Seoul,
Hội viên chính thức của Hội khoa học Mỹ về Implant,
Hoàn thành khóa học SAC của ITI (International Team for Implantology)
Hoàn thành khóa học nâng cao về Implant ATC,
Hoàn thành khóa học Phương pháp nội nha của Đại học Pennsylvania,
Phó giám đốc Nha khoa E Leaders,
Giám đốc đại diện Nha khoa Mediscan.

http://bfdentistry.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/박찬완-1.jpg

Chanwan Park

Nha sĩ trị liệu tổng hợp

Bác sĩ Nha khoa Hàn Quốc
Tốt nghiệp đại học Nha khoa trực thuộc Trường đại họcDankook
Là thành viên chính thức của Hiệp hội Bác sĩ Nha khoa Hàn Quốc,
Phó giám đốc phòng khám Nha khoa Yedam Guri,
Phó giám đốc phòng khám Nha khoa Boston Seoul,
Giám đốc đồng quản lý Nha khoa Ara Ilsan,
Trường khoa Nha khoa bệnh viện Samsung Kangwon,
Giám đốc đại diện Phòng khám Nha khoa Paju Bon,
Hoàn thành khóa học trị liệu thần kinh tại Đại học Pennsylvania, Mỹ,
Thành viên chính thức Hội khoa học về cấy ghép răng giả Mỹ
Thành viên chính thức Hội khoa học về Implant Răng – Hàm – Mặt Hàn Quốc – KAOMI)
Hoàn thành khóa học AIC OSSTEM IMPLANT
Hoàn thành khóa học nâng cao Implant Neo Biotech.

http://bfdentistry.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/최율기.jpg

Bác sĩ Choi Yulgi

Hiện là Giám đốc nha khoa B.F.DENTISTRY – chi nhánh 2

Tốt nghiệp Thạc sĩ Nha khoa Đại học Kyunghee
Thành viên Hiệp hội Cấy ghép Implant Thế Giới (ICOI),
Thành viên Hiệp hội Nha khoa Thẩm mỹ Hoa Kỳ (AACD),
Thành viên Hiệp hội Cấy ghép Implant Hoa Kỳ (AAID),
Thành viên Hiệp hội Nha khoa Thẩm mỹ Hàn Quốc ,
Thành viên Hiệp hội Implant Răng Hàm Mặt Hàn Quốc,
Thành viên Hiệp hội Phục hình Hàn Quốc,
Bác sĩ tư vấn lâm sàng Cấy ghép Implant Osstem,
Hoàn thành khóa học Nội nha Đại học University of Pennsylvani Hoa Kỳ,
Hoàn thành khóa học Pastel Endodontics,
Hoàn thành khóa Cấy ghép Implant Dentium lâm sàng,
Hoàn thành khóa học Chỉnh nha UCLA Hoa Kỳ,
Nguyên Viện trưởng Nha khoa Smile – Euijeongbu,
Nguyên Viện trưởng Nha khoa Drama – Bundang,
Nguyên Viện trưởng Nha khoa Yedaun – Yongin,
Hiện là Giám đốc nha khoa B.F.DENTISTRY – chi nhánh 2

TOTAL DENTAL CARE & BEAUTY ESTHETIC GROUP BF dentistry – all rights reserved.